A weboldal a megfelelő működés érdekében HTTP sütiket használ.
Értettem
Bővebb információk

Általános közzétételi kötelezettségek  

Adat megnevezése
Adat
I.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
1. A társaság hivatalos neve (teljes név)
BARCIKA PRÍMA Közétkeztetési és Vendéglátási Korlátolt Felelősségű Társaság
2. A társaság rövidített elnevezése
BARCIKA PRÍMA Kft.
3. Székhely
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A.
4. Postacím
3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A.
5. Telefonszám
+36 48 820 303
6. Faxszám
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
7. Központi elektronikus levélcím
8. A társaság weboldalának URL-je
9. Ügyfélszolgálat elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
10. Ügyfélszolgálati vezető neve
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
11. Ügyfélfogadás rendje
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek megnevezésével)
a társaság szervezeti ábrája (feltöltés alatt)
III. Közzétételi egység: A szerv vezetői
1. A társaság ügyvezetőjének neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
A BARCIKA PRÍMA Kft. vezetőjének és vezető munkatársainak elérhetősége
I.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
I.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amely felett közvetlen irányítással rendelkeznek
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
2. Az 1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
3. Az 1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
4. Az 1. pontban felsorolt szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
I.4. KÖZALAPÍTVÁNYOK
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
I.5. LAPOK
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
I.6. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV
I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cím: 3525 Miskolc, Fazekas u. 2.
Levelezési cím: 3550 Miskolc, Pf. 370.
Központi telefonszám: +36 46 815 225, +36 46 815 224
E-mail cím: cegbirosag_borsod@birosag.hu
Honlap: https://miskolcitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/miskolci-torvenyszek-cegbirosaga
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
I.7. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
Adat megnevezése
Adat
Előzmény adat
II.1. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
A BARCIKA PRÍMA Kft. Alapítói határozata
A BARCIKA PRÍMA Kft. Alapító okirata
A BARCIKA PRÍMA Kft. Adatvédelmi szabályzata
A BARCIKA PRÍMA Kft. Javadalmazási szabályzata
A BARCIKA PRÍMA Kft. Szervezeti és működési szabályzata
nincs előzményadat
2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
nincs előzményadat
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
nincs előzményadat
II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
nincs előzményadat
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
közétkeztetési információk
nincs előzményadat
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
közétkeztetési információk
nincs előzményadat
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
közétkeztetési információk
nincs előzményadat
IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
nincs előzményadat
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
Barcika Centrum Kft. - Szakmai támogatás csoport - Jogi és szervezési vezető
nincs előzményadat
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. +36 48 799 212
nincs előzményadat
4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Dr. Csóré Éva jogi és szervezési vezető, adatvédelemi feladatokat ellátó és közérdekű adatokkal foglalkozó személy (tel.: + 36 48 799 212)
nincs előzményadat
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A társaságnál a 2022. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
A társaságnál a 2021. évben elutasított (nem teljesített) közérdekű adatigénylés nem volt.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
nincs előzményadat
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
nincs előzményadat
XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
Adat megnevezése
Adat
Előzmény adat
III.1. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK
I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
nincs előzményadat
2. Az Állami Számvevőszék megállapításaira tett intézkedési terv
nincs előzményadat
III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
V. Közzétételi egység: Működési statisztika
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
III.2. KÖLTSÉGVETÉSEK, BESZÁMOLÓK
I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
III.3. MŰKÖDÉS
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
II. Közzétételi egység: Támogatások
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
III. Közzétételi egység: Szerződések
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
 
IV. Közzétételi egység: Koncessziók
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat
VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Nincs a BARCIKA PRÍMA Kft.-re vonatkozó értelmezhető, érvényes adat